Khác biệt giữa các bản “Hồ Thị Hoa”

n (→‎top: replaced: tháng 6]], 18 → tháng 6 năm [[18 (2) using AWB)
Năm thứ 19, mùa đông tháng 10, lại cho xây đền ở xã [[Vạn Xuân]], bờ bên tây sông Hữu hộ thành rồi cho rước linh cữu về đấy.
 
Năm đầu Thiệu Trị ([[1821]]), tháng 3 cùng năm, Hiến Tổ Thiệu Trị đã hỏi bà nội mình là [[Thuận Thiên Cao Hoàng hậu|Nhân Tuyên Thái hoàng thái hậu]] sách phong thêm cho Hoàng tỷ <ref>tên gọi mẹ vua khi đã mất, khi còn sống gọi là mẫu</ref>, Thái hoàng thái hậu cho là phải. Lại dụ tờ ý như sau:
 
{{Cquote|''Thuận Đức Thần phi Hồ thị, kính vâng Thế Tổ Cao Hoàng Đế cùng già này đã cẩn thận chọn con gái trưởng của công thần [[Hồ Văn Bôi]] sung làm nguyên phối với Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế. Hồ thị là người nết na, thuần thục, đoan kính hiền lương, được Nhân Hoàng Đế kính trọng yêu mến, lại khéo hầu hạ đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế và già này, được hết đạo hiếu. Cho nên Thế Tổ đặc biệt ban cho mỹ húy<ref>tức chữ Thực (實)</ref>. Nay tích đức để phúc, sinh được cháu trưởng để nối nghiệp lớn, nguồn phúc là đầy tứ mà có. Nhưng Phi chết sớm, không kịp trông thấy ngày nay, thật thương xót! Nhân Hoàng Đế lòng thương vợ cũ, đã truy phong làm Thần phi, ở ngôi 21 năm mà trong cung vẫn để trống ngôi chính, há chẳng phải là để tưởng nhớ người vợ hiền lương chăng ? Nay các quan có lời tâu nên cùng truy phong Đế và Hậu, rất hợp lòng lão tổ mẫu này. Lại có thể an ủi tấm lòng Nhân Hoàng Đế đối với hiền thế xưa, nay chuẩn cho Hoàng đế cháu ta cùng bá quan biết''|||Sách văn dâng thụy - Đại Nam liệt truyện}}.
Người dùng vô danh