Khác biệt giữa các bản “Nhân Duệ Vương hậu”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
'''Nhân Duệ vương hậu''' (In-ye Wanghu) là con gái của [[Lý Tử Uyên]] và '''Kê Lâm Quốc đại phu nhân Kim thị'''. Bàhoàngvị vương hậu thứ hai của vua Cao Ly [[Cao Ly Văn Tông|Văn Tông]]. Năm 1047 bà sinh hạ vương tử Vương Huân (Wang Hun), người sau này trở thành vua [[Cao Ly Thuận Tông]], vị quốc vương thứ 12 của vương triều nhà Cao Ly. Tháng 12 năm 1049 bà sinh hạ vương tử Vương Vận (Wang Un) hay còn gọi là Quốc Nguyên hầu sau này trở thành vua [[Cao Ly Tuyên Tông]]. Năm 1054 bà tiếp tục sinh hạ vương tử Vương Hi (Wang Hui), dưới triều vua Văn Tông ông được phong là Kế Lâm công. Sau này, sau khi cháu ông là [[Cao Ly Hiến Tông]] thoái vị, ông lên ngôi vua tức [[Cao Ly Túc Tông]].
 
==Gia đình==
Người dùng vô danh