Khác biệt giữa các bản “Thị giác máy tính”

→‎Liên kết ngoài: Bổ sung liên kết tham khảo
(→‎Liên kết ngoài: Bổ sung liên kết tham khảo)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Liên kết ngoài ==
*http://www.thigiacmay.vn/2017/03/09/thi-giac-may-la-gi/
* [http://iris.usc.edu/Information/Iris-Conferences.html USC Iris computer vision conference list]
* [http://www.cvpapers.com/index.html Computer vision papers on the web] A complete list of papers of the most relevant computer vision conferences.
Người dùng vô danh