Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ô Mã Nhi”

{{chú thích trong bài}}
'''Ô Mã Nhi''' (tên [[chữ Hán phồn thể]]: 烏馬兒; [[giản thể]]: 乌马儿, {{lang-ar|عمر}}, ''Omar'') là một viên tướng [[Nguyên Mông]], là con trai của tổng đốc Vân Nam [[Nasr al-Din (Vân Nam)|Nasr al-Din]]. Ông là người đã tham gia đoàn quân [[Nguyên Mông]] viễn chinh [[Đại Việt]] trong hai cuộc xâm lăng 1285 ([[Toa Đô]], [[Thoát Hoan]] và Ô Mã Nhi) và 1288 (Thoát Hoan, Ô Mã Nhi và [[Trương Văn Hổ]]), và bị bắt trong cuộc viễn chinh lần thứ hai khi đánh vào Đại Việt.
 
Khi còn đang tham gia viễn chinh tại Đại Việt, Ô Mã Nhi tỏ ra là một viên tướng hung hăng, giỏi thao lược, nhiều lần đánh bại và gây khốn đốn cho quân nhà Trần. Ô Mã Nhi có thể chỉ huy quân đánh cả bộ chiến lẫn thủy chiến, mấy lần bám sát để tìm cách bắt các vua Trần, nhưng không thành công. Tức giận, Ô Mã Nhi cho quân phá hoại lăng tẩm tổ tiên nhà Trần, cũng như giết hại nhiều người.