Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Paavo Lipponen”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Paavo Tapio Lipponen (sinh ngày 23 tháng 4 năm 1941) là một chính trị gia Phần Lan và cựu phóng viên. Ông là Thủ tướng của Phần Lan từ năm 1995 đến năm 2003, <ref>{{cite web |url=http://www.valtioneuvosto.fi/hakemisto/ministerikortisto/ministeritiedot.asp?nro=500 |title=Ministerikortisto |publisher=Valtioneuvosto}}</ref>và Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Phần Lan từ năm 1993 đến năm 2005. Ông cũng từng là Chủ tịch Quốc hội Phần Lan từ năm 2003 đến năm 2007 <ref>{{cite web |url=
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?{hnro}=353&{kieli}=su&{haku}=kaikki |title=Edustajamatrikkeli |publisher=Eduskunta}}</ref>và là ứng cử viên của đảng ông Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1998 của Phần Lan nhưng chỉ nhận được 6,7% số phiếu bầu, làm thất bại lớn nhất mà Đảng Dân chủ Xã hội đã có trong các cuộc bầu cử tổng thống Phần Lan.
 
Người dùng vô danh