Khác biệt giữa các bản “Đậu Ngọc Xuân”

n
clean up, replaced: → (5), → using AWB
n (clean up, replaced: → (5), → using AWB)
 
==Quá trình công tác==
- Từ tháng 8/1945 đến tháng 6/1947: Phó Bí thư thanh niên xã, Thư ký Ủy ban nhân dân xã. Tháng 8/1946, được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư chi bộ, Ủy viên quân sự xã.
 
- Từ tháng 7/1947 đến tháng 9/1956: Chính trị viên bộ đội địa phương huyện, cán bộ Huyện ủy, huyện đội phó dân quân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; học văn hóa Liên khu ủy IV, học Nga văn, lý luận Marx-Lenin tại Học viện Marx-Lenin Bắc Kinh, Trung Quốc.
 
- Từ tháng 10/1956 đến tháng 1/1968: Trưởng phòng Phiên dịch Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, Thư ký Tiểu ban kinh tế, Ban nghiên cứu lý luận Trung ương; Phó Chủ nhiệm Khoa kinh tế Trường Nguyễn Ái Quốc 2 Trung ương; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường Nguyễn Ái Quốc 1 Trung ương.
 
==Vinh danh==
Năm 2008, ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.<ref>{{chú thích web | url = http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Trao-tang-Huan-chuong-Doc-lap-va-Huan-chuong-Lao-dong-cho-cac-dong-chi-co-nhieu-thanh-tich-xuat-sac-trong-su-nghiep-xay-dung-dat-nuoc-va-bao-ve-To-quoc/20082/1183.vgp | tiêu đề = Website Văn phòng Chính phủ | author = | ngày = | ngày truy cập = 12 tháng 3 năm 2015 | nơi xuất bản = Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ | ngôn ngữ = }}</ref>
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}