Khác biệt giữa các bản “Đại tá”

 
==Quân đội Nhân dân Việt Nam==
{{xem thêm|Quân hàm Quân đội Nhân dân Việt Nam và một số quốc gia}}
 
Theo Luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (1999) thì Đại tá là bậc quân hàm cao nhất của quân nhân giữ chức vụ Sư đoàn trưởng, Tỉnh đội trưởng và tương đương, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định phong.
Người dùng vô danh