Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
 
=== Charlie Weasley ===
Charlie Weasley là người anh hai trong 6 anh em nhà Weasley. Cậu được miêu tả thấp hơn [[Ron Weasley|Ron]], mặt và tay đầy thẹo do phải chiến đấu với [[rồng]] ở [[Romania|Rumani]], tóc cậu được tả là dài chấm vai và mang màu đỏ của nhà Weasley.Cậu được coi là tầm thủ [[Quidditch]] đã đi vào huyền thoại của nhà Gryffindor.
 
=== Arabella Figg ===