Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

Sửa chữa
(Sửa chữa)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Sửa chữa)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trong [[toán học]], '''tập hợp''' có thể hiểu tổng quát là một [[sự tụ tập]] của một số [[hữu hạn]] hay [[vô tận|vô hạn]] của các đối tượng nào đó. Người ta khẳng định đối tượng này được gọi là các [[phần tử của tập hợp]] và bất kỳ một đối tượng nào cũng đều có thể được đưa vào một tập hợp. ''Tập hợp'' là một khái niệm nền tảng (''fundamental'') và quan trọng của [[toán học hiện đại]]. Ngành toán học nghiên cứu về tập hợp là [[lý thuyết tập hợp]].
 
Trong lý thuyết tập hợp, người ta xem tập hợp là một [[khái niệm nguyên thủy]], không [[định nghĩa]]. Nó [[tồn tại]] theo các [[tiên đề]] được xây dựng một cách chặt chẽ. Khái niệm tập hợp là nền tảng để xây dựng các khái niệm khác như [[số]], [[hình]], [[hàm số]]... trong [[toán học]].
30

lần sửa đổi