Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

c ện{{wikify}}
{{cần biên tập}}
{{Đại học
*PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Các Phó hiệu trưởng :
*PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê (Phó hiệu trưởng thường trực)
*TS. Phạm Minh Tuấn
*TS. Nguyễn Anh Thu
• Trưởng Phòng Thanh tra và Pháp chế: ThS. Nguyễn Minh Đức
 
• Trưởng Bộ phậnPhòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu : ThS. Lưu Thị Mai Anh
 
• Trưởng Bộ phận Tạp chí - Xuất bản : ThS. Nguyễn Thị Thục An
'''''1.1 Trình độ cử nhân:'''''
 
''1.1.1. Chương trình đào tạo chuẩn:''
 Cử nhân Kinh tế
 
Cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế Đối ngoại
 
Cử nhân Kinh tế Phátphát triển
 Cử nhân trình độ quốc tế ngành Quản trị Kinh doanh
 
 Kinh tế quốc tế
 Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
 
 Quản trị kinh doanh
 Cử nhân Kinh tế Phát triển
 
Cử nhânTài Kếchính-Ngân toánhàng
 
 Kế toán
 
''1.1.2. Chương trình đào tạo chất lượng cao:''
 
 Kinh tế quốc tế
 
 Quản trị kinh doanh
 
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
 
'''''1.2. Trình độ Thạc sĩ'''''
 
 Kinh tế Chính trị
 
 Quản trị công nghệ và phát triển Doanh nghiệp
 
 Quản trị các tổ chức tài chính
==Các Phó hiệu trưởng đương nhiệm==
 
PGS.TS. PhạmNguyễn MinhTrúc Tuấn
 
TS. NguyễnPhạm TrúcMinh Tuấn
 
TS. Nguyễn Anh Thu
==Những cựu sinh viên thành đạt==
 
• GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nguyên Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 
• PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
 
• GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam
Người dùng vô danh