Khác biệt giữa các bản “Angelo Palmas”

(Trang mới: “Angelo Palmas là một Giám mục Công giáo người Ý, là Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam, Colombia, Canada.<Ref name=khamsu>[http://www.catholic-h…”)
 
 
==Tiểu sử==
Tổng giám mục Angelo Palmas sinh tại Villanova Monteleone, Italia ngày 21 tháng 12 năm 1914.<ref name=khamsu />
 
Ngày 15 tháng 8 năm 1938, ông được thụ phong linh mục.<ref name=khamsu />
 
Ngày 17 tháng 6 năm 1964, linh mục Angelo được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Hiệu tòa Vibiana, Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam, ông được tấn phong ngày 28 tháng 6 năm đó bởi vị Chủ phong là [[Giáo hoàng Phaolô VI]] và hai giám mục phụ phong là Tổng giám mục [[Diego Venini]] và Tổng giám mục [[Ettore Cunial]].<ref name=khamsu />
 
Ngày 19 tháng 4 năm 1968, Tổng giám mục Angelo được chuyển đi làm Sứ thần Tòa Thánh tại [[Colombia]]. Đến ngày 2 tháng 9 năm 1975, Tổng giám mục Angelo tiếp tục được thuyên chuyển làm Sứ thần tại [[Canada]].<ref name=khamsu />
 
Ngày 10 tháng 3 năm 1990, ông nghỉ hưu.<ref name=khamsu />
 
Ngày 9 tháng 6 năm 2003, ông qua đời, thọ 89 tuổi.<ref name=khamsu />