Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
* [[3 tháng 12]]: [[Eva Briegel]], nữ nhạc sĩ Đức
* [[3 tháng 12]]: [[Bram Tankink]], tay đua xe đạp Hà Lan
* [[4 tháng 12]]: [[MinaTrần TanderHùng Huy]], nữ[[doanh diễnnhân]] viên Đức[[Việt Nam]]
* [[9 tháng 12]]: [[Jesse Metcalfe]], diễn viên Mỹ
* [[10 tháng 12]]: [[Anna Jesień]], nữ vận động viên điền kinh Ba Lan
Người dùng vô danh