Khác biệt giữa các bản “Lý Bình”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Nhờ có con gái là [[Lý quý nhân (Bắc Ngụy Văn Thành Đế)|Lý quý nhân]] sinh ra [[Hiến Văn đế]], Lý Phương Thúc được truy tặng Đốn Khâu Hiến vương, Lý Tuấn được phong Đốn Khâu vương, Lý Đản được phong Trần Lưu vương, Lý Nghi được phong Bành Thành vương.
 
Con trai trưởng của Lý Tuấn là Lý Túc có tội, chịu đoạt tước. Con trai trưởng của Lý Đản là [[Lý Sùng]], theo lệ giáng xuống công tước; Sùng là danh thần của nhà Bắc Ngụy, có công trấn áp [[khởi nghĩa Lục trấn]], sử cũ có truyện. Bình chính là con trai trưởng của Lý Nghi.
 
==Khởi nghiệp==