Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thị Bích Ngọc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| giáo dục = Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Luật
| học trường = [[Đại học Sư phạm Hà Nội]]
| dân tộc = [[Kinh]]
| đạo = Không
| chữ ký =
| họ hàng =