Khác biệt giữa các bản “Người Tây Ban Nha”

không có tóm lược sửa đổi
Một lượng khá lớn dân số có tổ tiên nhập cư từ Tây Ban Nha, kết quả của quá trình [[Đế quốc Tây Ban Nha|xâm chiếm thuộc địa]] của Tây Ban Nha, sống ở các khu vực trên thế giới, đặc biệt là ở [[Mỹ Latinh]].
 
==Tôn Chú thích giáo==
{{bar box
| title = Religious affiliation in Spain in (2013)<br />according to ''Centro de Investigaciones Sociológicas''.<ref name=CIS>{{cite web|url=http://datos.cis.es/pdf/Es2984mar_A.pdf|author=Centro de Investigaciones Sociológicas|title=Barómetro abril 2013|date=April 2013|page=33|accessdate=6 April 2013}}</ref>
| titlebar = #ddd
| left1 = '''Religion'''
| right1 = '''Percent'''
| float = right
| bars =
{{bar percent|Roman Catholic|blue|71}}
{{bar percent|Non-religious|black|25}}
{{bar percent|Other religions|pink|2}}
{{bar percent|Not stated|grey|2}}
}}
{{Main article|Tôn giáo ở Tây Ban Nha}}
[[Công giáo La Mã tại Tây Ban Nha|Công giáo La Mã]] là tôn giáo chiếm lớn nhất ở [[Tây Ban Nha]]. Theo nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học Tây Ban Nha năm 2013 khoảng 71% người Tây Ban Nha là [[người Công giáo]], 2% tin vào những thứ khác, và khoảng 25% xác định là người vô đạo hoặc tuyên bố [[Không tín ngưỡng tại Tây Ban Nha|không theo đạo nào]].
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo|colwidth=30em}}