Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương hoàng hậu (Minh Hiếu Tông)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Tiếu sử==
Hiếu Thành Kính hoàng hậu mang [[họ Trương]] (张), nguyên quán ở [[Hưng Tế]] (nay là [[Thanh huyện]], [[Thương Châu, Hà Bắc]]). Cha của bà họ Trương , mẹ là [[Thạch phu nhân]] .
 
Năm [[1487]], dưới triều [[Minh Hiến Tông]], Trương thị tư sắc mỹ lệ, được tuyển làm [[Thái tử|Thái tử phi]] (太子妃).
Người dùng vô danh