Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thú y”

Trang mới: “thumb|right| '''Thú y''' là phân ngành y học về phòng chống, chẩn đoán, chữa trị b…”
(Trang mới: “thumb|right| '''Thú y''' là phân ngành y học về phòng chống, chẩn đoán, chữa trị b…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh