Khác biệt giữa các bản “Thú y”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “thumb|right| '''Thú y''' là phân ngành y học về phòng chống, chẩn đoán, chữa trị b…”)
 
[[File:Veterinary Outreach Hawaye Kebele Ethiopia.jpg|thumb|right|]]
'''Thú y''' là phân ngành [[y học]] về phòng chống, chẩn đoán, chữa trị bệnh tật, rối loạn, thương tật của các động vật không phải người. Phạm vi của thú y rất rộng, bao gồm tất cả các loài động vật, cả đã thuần chủng hoặc hoang dã, với một phạm vi rộng các tình trạng có thể ảnh hưởng đến các loài khác nhau.
 
==Đọc thêm==
{{Refbegin|colwidth=33em}}
*{{citation|last1=Aspinall|first1=Victoria|last2=Cappello|first2=Melanie|last3=Bowden|first3=Sally|others=Jeffery, Andrea (forward) |title=Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology Textbook|url=https://books.google.com/books?id=PQcWZ8DWencC|accessdate=21 November 2011|date=2009|publisher=Elsevier Health Sciences|isbn=978-0-7020-2938-7}}
* {{citation|last1=Boden|first1=Edward|last2=West|first2=Geoffrey Philip|title=Black's veterinary dictionary|url=https://books.google.com/books?id=rxAD2cWqYI0C|accessdate=21 November 2011|date=1998|publisher=Rowman & Littlefield|isbn=978-0-389-21017-7}}
* {{citation|last=Done|first=Stanley H.|title=Color atlas of veterinary anatomy: The dog & cat|url=https://books.google.com/books?id=qPzNxjVfAk8C|accessdate=21 November 2011|date=1996|publisher=Elsevier Health Sciences|isbn=978-0-7234-2441-3}}
* {{Citation|last1=Dyce|first1=Keith M.|last2=Sack|first2=Wolfgang O.|last3=Wensing|first3=Cornelis Johannes Gerardus|title=Textbook of veterinary anatomy|url=https://books.google.com/books?id=Hb1BXjgb0McC|accessdate=21 November 2011|date=2010|publisher=Saunders|isbn=978-1-4160-6607-1}}
* {{citation|last=Fenner|first=William R.|title=Quick reference to veterinary medicine|url=https://books.google.com/books?id=1ziEbRYWNbwC|accessdate=21 November 2011|date=2000|publisher=John Wiley & Sons|isbn=978-0-397-51608-7}}
* {{citation|last1=Lawhead|first1=James B.|last2=Baker|first2=MeeCee|title=Introduction to veterinary science|url=https://books.google.com/books?id=GuuMWGmOGBsC|accessdate=21 November 2011|date=2009|publisher=Cengage Learning|isbn=978-1-4283-1225-8}}
* {{citation|last=Pfeiffer|first=Dirk|title=Veterinary Epidemiology: An Introduction|url=https://books.google.com/books?id=62T3xPDXhA0C|accessdate=21 November 2011|date=2009|publisher=John Wiley and Sons|isbn=978-1-4051-7694-1}}
* {{Citation|last1=Radostits|first1=O. M.|last2 = Gay|first2=C. C.|last3=Blood|first3= D. C. |last4=Arundel|first4=J. H.|last5=Hinchcliff|first5=Kenneth W|title=Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses|edition=9th|publisher=Elsevier Health Sciences|pages=1877|date= 2000|isbn=0-7020-2604-2|url=https://books.google.com/?id=Kqw2gCZFfhoC&printsec=frontcover}}
{{Refend}}
Người dùng vô danh