Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Kạn”

::{{ping|P.T.Đ}} Cái này được quy định rồi? Hay đã có thảo luận hay biểu quyết nào liên quan không? <tt>- [[User:Huỳnh Nhân-thập|'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>''']] [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Đặc biệt:Đóng góp/Huỳnh Nhân-thập|đg)]]</tt> 07:33, ngày 12 tháng 4 năm 2017 (UTC)
:::{{ping|Huỳnh Nhân-thập}} Xem thể loại [[:Thể loại:Trường chuyên Việt Nam]]. [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] ([[Thảo luận Thành viên:P.T.Đ|thảo luận]]) 07:35, ngày 12 tháng 4 năm 2017 (UTC)
{{ping|Huỳnh Nhân-thập}} Đã có liên kết dẫn từ trang Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. <small>— ''[[Wikipedia:Trang thảo luận|thảo luận]] quên [[Wikipedia:Chữ ký|ký tên]] này là của'' [[Thành viên:Dangminhbk|Dangminhbk]] ([[Thảo luận Thành viên:Dangminhbk|thảo luận]]&nbsp;• [[Đặc biệt:Contributions/Dangminhbk|đóng góp]]).</small><!-- Bản mẫu:Vô danh -->
:Bài được liên kết từ trang khác không có nghĩa là bài nổi bật, nhưng độ nổi bật của nó thì mình công nhận rồi. <tt>- [[User:Huỳnh Nhân-thập|'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>''']] [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Đặc biệt:Đóng góp/Huỳnh Nhân-thập|đg)]]</tt> 09:17, ngày 1 tháng 5 năm 2017 (UTC)