Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiêu điểm”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Tiêu điểm của thấu kính có hai loại: Tiêu điểm ảnh (F') và tiêu điểm vật (F). Ngoài ra còn có tiêu điểm ảnh phụ và tiêu đi…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Tiêu điểm ảnh chính của TKHT.png|nhỏ]]
Tiêu điểm của thấu kính có hai loại: Tiêu điểm ảnh (F') và tiêu điểm vật (F). Ngoài ra còn có tiêu điểm ảnh phụ và tiêu điểm vật phụ.
 
4

lần sửa đổi