Be be nhat

Gia nhập ngày 21 tháng 12 năm 2012
Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của KOOZING (thảo luận): Không nên sửa đổi trang thành viên vủa người khác. (TW)
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của KOOZING (thảo luận): Không nên sửa đổi trang thành viên vủa người khác. (TW))
|-
|style="vertical-align: middle; padding: 3px;" | Tặng bạn ngôi sao về những đóng góp to lớn cho Wikipedia.
Thay mặt cho tổ chức nghiên cứu Wikipedia Alphama. =)) [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Bot]] - [[Đặc_biệt:Trang_mới|New page]] </span></sup> 00:57, ngày 25 tháng 5 năm 2014 (UTC)
|}
{| style="background-color: #fdffe7; border: 1px solid #fceb92;"