Khác biệt giữa các bản “Sao Hải Vương”

không có tóm lược sửa đổi
|doi=10.1016/0032-0633(95)00061-5|bibcode=1995P&SS...43.1517P}}</ref> Áp suất tại trung tâm lõi cao tới 7 [[bar (đơn vị)|Mbar]] (700 GPa), gấp hai lần áp suất tại tâm củaTrái Đất, và nhiệt độ đạt 5.400 K.<ref name=hubbard/><ref name="nettelmann">{{chú thích web
|last=Nettelmann|first=N.
|coauthors=French, M.; Holst, B.; Redmer, R.|url=http://web.archive.org/web/20110718120920/https://www.gsi.de/informationen/wti/library/plasma2006/PAPERS/TT-11.pdf
|format=PDF
|title=Interior Models of Jupiter, Saturn and Neptune
Ngày 11 tháng 7 năm 2011, Sao Hải Vương đã hoàn thành hết một vòng quỹ đạo quanh [[tọa độ khối tâm (thiên văn học)|khối tâm]] với Mặt Trời kể từ khi phát hiện ra hành tinh năm 1846.<ref name="obsjul711">{{chú thích báo
|first=Robin| last=McKie
|url = httphttps://www.guardiantheguardian.co.ukcom/science/2011/jul/10/neptune-orbit-anniversary-astronomy
|title = Neptune's first orbit: a turning point in astronomy
|date = ngày 9 tháng 7 năm 2011