Khác biệt giữa các bản “Lưới thức ăn”

Đã lùi về phiên bản 26536484 bởi Tuanminh01 (thảo luận): Ổn định. (TW)
(Đã lùi lại sửa đổi 26536484 của Tuanminh01 (thảo luận))
(Đã lùi về phiên bản 26536484 bởi Tuanminh01 (thảo luận): Ổn định. (TW))
'''Lưới thức ăn''' là một khái niệm dùng trong [[sinh học]], được hiểu là một tập hợp các [[chuỗi thức ăn]] có chung nhiều mắt xích tồn tại trong một [[hệ sinh thái]] nào đó. Trong lưới thức ăn, kể cả chuỗi thức ăn, mỗi một mắt xích là một loài sinh vật.<ref>{{Chú thích web|url=http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/luoi-thuc-an-khong-qua-phuc-tap-1974887.html|title=Lưới thức ăn không quá phức tạp|date=1 tháng 10 năm 2012|accessdate=11 tháng 9 năm 2016|website=http://vnexpress.net|publisher=VnExpressBBC|author=BH}}</ref><ref name=":0">Sách giáo khoa Sinh học 9, [[NXB Giáo dục]], trang 150-152</ref>
 
Cấu trúc một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm có: [[sinh vật sản xuất]] ([[Thực vật|thực vât]]...), [[sinh vật tiêu thụ]] (sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2, ....; là [[động vật]] ăn thực vật, [[Động vật|động vật ăn thit]], ...) và [[sinh vật phân hủy]] ([[vi sinh vật]], [[nấm]], ...).<ref name=":0" />
 
== Ví dụ về lưới thức ăn ==
[[Tập tin:Ví dụ về Lưới Thức ăn .png|thế=Ví dụ về lưới thức ăn khởi đầu là cỏ và kết thúc là vi khuẩn phân giải. Nguồn: nguyenledonghai|nhỏ|Ví dụ về lưới thức ăn khởi đầu là cỏ và kết thúc là vi khuẩn phân giải.]]
Lưới thức ăn cơ bản gồm: [[sinh vật sản xuất]] ([[Thực vật|thực vât]]...), [[sinh vật tiêu thụ]] ([[động vật]] ăn thực vật, [[Động vật|động vật ăn thit]], ...) và [[sinh vật phân hủy]] ([[vi sinh vật]], [[nấm]], ...).<ref name=":0" />
[[Tập tin:Ví dụ về Lưới Thức ăn 2.png|thế=Ví dụ về lưới thức ăn khởi đầu là động vật ăn thịt và kết thúc là vi khuẩn phân giải. Nguồn: nguyenledonghai|nhỏ|Ví dụ về lưới thức ăn khởi đầu là động vật ăn thịt và kết thúc là vi khuẩn phân giải.]]
Các lưới thức ăn điển hình được thể hiện như hai hình ảnh bên.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.youtube.com/channel/UC8aj9BO4VsaCFp_HT-x_1Zg|title=SciX - The front channel of Science Exploration}}</ref><ref name=":0" />
 
== Tham khảo ==
Sách giáo khoa Sinh học 9, [[NXB Giáo dục]], trang 150-152
 
== Chú thích ==