Khác biệt giữa các bản “Triệu Túc”

không có tóm lược sửa đổi
(Diepphi đã đổi Triệu Túc thành Triệu Túc (Tiền Lý): có nhiều Triệu Túc đủ đnb)
 
'''Triệu Túc''' có thể là một trong những nhân vật sau:
#đổi [[Triệu Túc (Tiền Lý)]]
 
* [[Triệu Túc (Xuân Thu)|Triệu Túc]], tông chủ đầu tiên của họ Triệu – một trong [[Lục khanh|6 dòng họ khanh sĩ]] của [[nước Tấn]] [[thời Xuân Thu]] trong [[lịch sử Trung Quốc]]
* [[Triệu Túc (Tiền Lý)|Triệu Túc]], tướng lãnh [[nhà Tiền Lý]] trong [[lịch sử Việt Nam]]
* [[Triệu Túc (Bắc triều)|Triệu Túc]], quan viên [[nhà Bắc Ngụy]], [[nhà Tây Ngụy]] thời [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam-Bắc triều]] trong [[lịch sử Trung Quốc]]
 
{{Trang định hướng}}