Khác biệt giữa các bản “Xuân Bình, Sông Cầu”

không có tóm lược sửa đổi
# Thôn Thọ Lộc
# Thôn Tuyết Diêm - nơi đây có [[muối Tuyết Diêm]] nổi tiếng ở tỉnh [[Phú Yên]]
 
==Lịch sử==
Năm [[1985]], xã Xuân Bình được tách ra từ xã Xuân Lộc, ngay khi huyện Sông Cầu được tách ra khỏi huyện [[Đồng Xuân, Phú Yên|Đồng Xuân]].
 
==Các cơ sở vật chất==