Khác biệt giữa các bản “Felipe III của Tây Ban Nha”

Đổi hướng đến Filipe II của Bồ Đào Nha
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đổi hướng đến Filipe II của Bồ Đào Nha)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#đổi [[Filipe II của Bồ Đào Nha]]
{{Infobox royalty|monarch
| name =Philip III of Spain