Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Vani Lê”

Notification: speedy deletion nomination of Trận Thượng Cao. (TW)
(Notification: speedy deletion nomination of Trận Thượng Cao. (TW))
{{BCB|José Toral y Velázquez}}
—Tặng bạn! [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] ([[Thảo luận Thành viên:P.T.Đ|thảo luận]]) 05:00, ngày 13 tháng 4 năm 2017 (UTC)
 
 
[[Image:Information icon4.svg|48px|left|alt=|link=]]
Bài [[:Trận Thượng Cao]] đã được đặt biển xóa nhanh khỏi Wikipedia theo [[WP:XN|quy định xóa nhanh]], bởi bài viết này là một bài viết tiếng nước ngoài được sao chép từ một dự án [[Wikimedia]] khác và dán vào đây, hoặc đã được [[m:transwiki|di chuyển xuyên wiki]] sang một dự án khác. Xin đọc [[Wikipedia:Dịch thuật]] để tìm hiểu cách yêu cầu hoặc tham gia dịch thuật các nội dung [[m:List of Wikipedias|từ các phiên bản Wikipedia tiếng nước ngoài]] sang tiếng Việt.
 
Nếu bạn cho rằng thông báo này xuất hiện ở đây do có sai sót, hãy phản đối đề nghị xóa nhanh bằng cách nhấn vào liên kết trên và nhấn vào nút "Nhấn vào đây để phản đối xóa nhanh" trong khung lớn màu đỏ (nếu bạn không thấy khung này tức là yêu cầu xóa đã được gỡ bỏ). Làm như vậy sẽ dẫn bạn đến trang thảo luận của bài với một nội dung ghi sẵn để bạn nêu ra lý do vì sao bài này không nên bị xóa. Lưu ý là một khi bài đã bị gắn tiêu bản ''xóa nhanh'', nếu nó đáp ứng (các) tiêu chí, nó có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Xin đừng tự gỡ tiêu bản ''xóa nhanh'' khỏi bài viết mà hãy nêu lý do tại trang thảo luận trước. Nếu trang đã bị xóa, bạn có thể liên lạc với [[Đặc biệt:Listusers/sysop|bảo quản viên]] để họ gửi thông tin về bài viết đã bị xóa về cho bạn. <!-- Template:Db-foreign-notice --> [[Thành viên:Mai Ngọc Xuân|Xuân]] ([[Thảo luận Thành viên:Mai Ngọc Xuân|thảo luận]]) 16:10, ngày 7 tháng 5 năm 2017 (UTC)