Khác biệt giữa các bản “Hoàn Nhan Doãn Tế”

không có tóm lược sửa đổi
| thời gian của niên hiệu =
| tước hiệu = [[Vương]]
| thụy hiệu = Thiệu Vương 绍王
| hoàng tộc = [[nhà Kim]]
| vợ = Xem văn bản.