Khác biệt giữa các bản “Kyrgyzstan”

 
== Phân chia hành chính ==
{{main|Phân cấp hành chính Kyrgyzstan}}
Kyrgyzstan được chia thành 7 [[tỉnh]] (số ít ''[[oblast]]'' (область), số nhiều ''oblasttar'' (областтар)) được quản lý bởi các thống đốc do chỉ định. Thủ đô, [[Bishkek]], về mặt hành chính là một [[thành phố độc lập]] (''shaar'') với vị thế tương đương một tỉnh.
 
Người dùng vô danh