Khác biệt giữa các bản “Họ người Hoa”

 
{{hatnote|Xem thêm: [[:en:List of most common surnames in Asia#China|độ phổ biến của 20 họ phổ biến nhất của người Hoa]] (năm 2006)}}
Theo tổng điều tra dân số dựa trên hộ khẩu của [[Bộ Công An (Trung Quốc)|Bộ Công An]] [[Trung Quốc]], thực hiện vào ngày 24 tháng 4 năm 2007,<ref>Xinhua News. 24 Apr 2007. "中国姓氏排行". "[http://blog.sina.com.cn/s/blog_486c0f6701000dsu.html 天下第一大姓——王]." 14 Nov 2007. Accessed 26 Mar 2012.</ref><ref name="Eastday">"[http://news.eastday.com/c/20070424/u1a2791347.html 公安部统计:'王'成中国第一大姓 有9288万人]." 24 Apr 2007. Accessed 27 Mar 2012.{{zh icon}}</ref><ref>Baidu Baike. "[http://baike.baidu.com/view/33020.html 新百家姓]". {{zh icon}}</ref> mười họ phổ biến nhất Trung Quốc Đại lục là [[Vương (họ)|Vương]] (王), [[Lý (họ)|Lý]] (李), [[Trương (họ)|Trương]] (張), [[Lưu (họ)|Lưu]] (劉), [[Trần (họ)|Trần]] (陳), [[Dương (họ)|Dương]] (楊), [[Hoàng (họ)|Hoàng]] (黄), [[Triệu (họ)|Triệu]] (趙), [[Ngô (họ)|Ngô]] (吳), và [[Châu (họ)|Châu]] (周). TheNhững samehọ namesnày werecũng alsođứng foundđầu (invới slightlythứ differenttự orderskhác nhau chút ít) bytrong amột fairlykhảo comprehensivesát surveykhá oftoàn 296diện millionđược peoplethực inhiện năm 2006 với sự tham gia của 296 triệu người,<ref>{{cite web |archiveurl=https://web.archive.org/web/20080421054455/http://www.nciic.com.cn/yewufanwei-rksu-mfcp2.htm |archivedate=21 April 2008 |url=http://www.nciic.com.cn/yewufanwei-rksu-mfcp2.htm |title=人口数据统计 }} It was conducted by [[Yuan Yida]] of the [[Chinese Academy of Sciences]]' Institute of Genetics and Developmental Biology. The authoritative results of this survey were previously published on the [[National Citizen Identity Information Center]]</ref> and by the [[1982 Chinese census|1982Tổng censusđiều tra dân số năm 1982]].<ref name="Peeps">''People's Daily Online''. "[http://english.peopledaily.com.cn/200411/19/eng20041119_164456.html China issues first set of stamps of Chinese family names]". 19 Nov 2004. Accessed 28 Mar 2012.</ref><ref>挑灯看剑 踏雪寻梅. "[http://blog.sina.com.cn/s/blog_5cc7bc89010100lx.html 新'百家姓'图腾,快来看看您的尊姓啥模样] [The New ''[[Hundred Family Surnames]]''<nowiki>'</nowiki>s Totems: Quick, Come Look at Your Honorable Surname's Picture]". 12 Dec 2011. Accessed 28 Mar 2012. {{zh icon}}</ref>
A commonly cited fact from the 1990 edition of the ''[[Guinness Book of World Records]]'' estimated that Zhang was the most common surname in the world,<ref>McFarlan, Donald. ''1990 Guinness Book of World Records''. Sterling Pub. Co., 2001. ISBN 189205101X.</ref> but no comprehensive information from China was available at the time and more recent editions have omitted the claim.
The MPS survey revealed that the top three surnames in China have a combined population larger than [[Indonesia]],<ref>Badan Pusat Statistik. "[http://dds.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1 Population of Indonesia by Province 1971, 1980, 1990, 1995 , 2000 and 2010]". 2009. Accessed 29 Mar 2012.</ref> the world's fourth-most-populous country. The top 10 surnames each have a population greater than 20 million; the top 22 have populations of more than 10 million. The top [[list of common Chinese surnames|100 surnames]] cover 84.77% of China's population.<ref name="Eastday"/>