Mở trình đơn chính

Các thay đổi

{{main|List of common Taiwanese surnames}}
 
[[File:Taiwanese surnames by frequency.png|thumb|300px|DistributionTỉ oflệ Taiwanesedân Surnamessố các họ của người Đài Loan{{colbegin}}{{legend|#3266cc|陳 Trần (11.06%)}}
 
{{legend|#dc3812|林 Lâm (8.28%)}}