Khác biệt giữa các bản “Phục hồi môi trường”

không có tóm lược sửa đổi
==Các tiêu chuẩn về phục hồi môi trường==
Tại Hoa Kỳ, Bộ tiêu chuẩn phục hồi môi trường sơ bộ toàn diện nhất từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Khu vực 9. Một bộ tiêu chuẩn được sử dụng ở Châu Âu tồn tại và thường được gọi là các tiêu chuẩn của Hà Lan. Liên minh châu Âu (EU) đang nhanh chóng tiến tới các tiêu chuẩn Châu Âu, mặc dù hầu hết các quốc gia công nghiệp hoá ở châu Âu hiện nay đều có các tiêu chuẩn của riêng họ. Ở Canada, hầu hết các tiêu chuẩn phục hồi môi trường được các bang quy định riêng, nhưng Hội đồng Bộ Môi trường Canada cung cấp hướng dẫn ở cấp liên bang dưới hình thức Hướng dẫn về Chất lượng Môi trường của Canada và Tiêu chuẩn Canada-Wide /Tiêu chuẩn Canada-Wide cho dầu trong đất.
 
==Đánh giá khu vực==
Một khu vực bị nghi ngờ bị ô nhiễm thì cần đánh giá sự nhiễm bẩn. Thường thì việc đánh giá bắt đầu bằng việc chuẩn bị một Đánh giá Môi trường khu vực - MỤC I. Nguồn gốc địa điểm và tài liệu được sử dụng và tiến hành tại hiện trường sẽ hướng dẫn chiến lược đánh giá và loại hình mẫu và phân tích hóa học phải được thực hiện. Các vị trí lân cận gần đó thuộc sở hữu của cùng một công ty hoặc gần đó đã được khai hoang, san bằng hoặc đổ đầy cũng bị ô nhiễm ngay cả khi việc sử dụng đất hiện tại dường như vô hại. Ví dụ, một bãi đậu xe có thể đã được san bằng bằng cách sử dụng chất thải ô nhiễm. Điều quan trọng là phải xem xét ô nhiễm ngoài các khu vực gần đó thông qua hàng chục năm khí thải vào đất, nước ngầm và không khí. Nồng độ bụi tối đa, đất san lấp, nước ngầm và nước mặt của các đối tượng gần đó cũng cần được kiểm tra, trước và sau khi khắc phục. Đây là một bước gây tranh cãi như sau:
 
Thông thường các công ty kiểm tra tự nguyện các khu vực của họ được bảo vệ khỏi các báo cáo do các cơ quan môi trường đang công khai theo Luật Tự do Thông tin, tuy nhiên, cuộc điều tra "Tự do Thông tin" thường sẽ cung cấp các tài liệu khác không được bảo vệ hoặc sẽ đưa ra các tham chiếu đến các báo cáo.
 
==Quỹ phục hồi môi trường==
Ở Hoa Kỳ đã có một cơ chế để đánh thuế các ngành công nghiệp gây ô nhiễm để hình thành Siêu quỹ để khắc phục các địa điểm bị bỏ rơi hoặc kiện tụng để bắt buộc các công ty phải sửa chữa các khu vực bị ô nhiễm của họ. Các quốc gia khác có các cơ chế khác và các khu vực thường được tái sử dụng để sử dụng ở mức cao hơn như nhà ở mật độ cao, để làm cho đất đai có giá trị cao hơn sau khi trừ chi phí dọn sạch vẫn còn khuyến khích nhà phát triển mua đất, phát triển lại nó và bán nó, thường là căn hộ (nhà đơn vị).
 
==Bản đồ phục hồi môi trường==
Có một số công cụ để lập bản đồ vị trí đánh giá ô nhiễm này và cho phép người dùng xem thông tin bổ sung. Ví vụ như công cụ TOXMAP, Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) của Phòng Dịch vụ Thông tin Chuyên ngành[1] tại Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (NLM) sử dụng bản đồ Hoa Kỳ để giúp người dùng khám phá dữ liệu từ một cách trực quan từ chương trình Siêu quỹ của các cơ quan bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ (EPA) và Điều tra chất độc xả thải.
 
==Công nghệ==
Các công nghệ khắc phục có rất nhiều và đa dạng nhưng nhìn chung có thể được phân loại thành các phương pháp tại chỗ và lấy mẫu. Các phương pháp lấy mẫu bao gồm việc ảnh hưởng của đào đất và xử lý sau đó ở bề mặt cũng như khai thác nước ngầm bị ô nhiễm và xử lý ở bề mặt. Các phương pháp tại chỗ tìm cách xử lý ô nhiễm mà không cần loại bỏ đất hoặc nước ngầm. Nhiều công nghệ đã được phát triển để phục hồi đất / trầm tích bị ô nhiễm dầu.<ref>Agarwal, A., Liu, Y. (2015) "Remediation technologies for oil-contaminated sediments". ''Marine Pollution Bulletin'' [http://doi:10.1016/j.marpolbul.2015.09.010 doi:10.1016/j.marpolbul.2015.09.010]{{dead link|date=December 2016|bot=InternetArchiveBot|fix-attempted=yes}}.</ref>
===Giải phóng nhiệt ===
Giải phóng nhiệt là công nghệ xử lý đất. Trong quá trình này, một chất làm giảm bay hơi các chất gây ô nhiễm (ví dụ như dầu, thủy ngân hoặc hydrocarbon) để tách chúng khỏi đất hoặc bùn. Sau đó các chất gây ô nhiễm có thể được thu thập hoặc tiêu hủy trong một hệ thống xử lý khí thải.
 
===Khai thác hay nạo vét===
Các quá trình khai thác có thể đơn giản như việc vận chuyển đất bị ô nhiễm đến bãi chôn lấp đã được quy định, nhưng cũng có thể liên quan đến việc xay xát vật liệu đã được khai thác trong trường hợp các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Những tiến bộ gần đây trong quá trình tái tạo vi sinh và kích thích vi sinh của vật liệu đã được khai thác cũng đã chứng minh được khả năng xử lý các hợp chất hữu cơ bán linh động (SVOCs) ngay tại chỗ.<ref>{{cite web|url=http://www.terranovabiosystems.com/science/remediation-resources.html|title=Archived copy|accessdate=2009-10-23|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20091101155539/http://terranovabiosystems.com/science/remediation-resources.html|archivedate=2009-11-01|df=}}</ref> Nếu chất nhiễm bẩn ảnh hưởng đến sông hoặc vùng vịnh, thì có thể tiến hành nạo vét bùn hoặc bùn đất khác có chứa chất gây ô nhiễm. Gần đây, lấy mẫu oxy hóa hóa học cũng đã được sử dụng trong việc khắc phục đất bị ô nhiễm. Quá trình này liên quan đến việc khai thác khu vực bị ô nhiễm vào các vùng đồi rộng lớn, nơi chúng được xử lý bằng cách sử dụng phương pháp oxy hóa hóa học.<ref>http://www.mecx.net/papers/SOQs/MECX%20Environmental%20Consulting%20&%20%20Remediation%20SOQ.pdf</ref>
Còn được gọi là quá trình hòa tan và phục hồi, quá trình xử lý nước tăng cường chất hoạt động bề mặt liên quan đến việc tiêm các chất làm giảm hydrocacbon hoặc các chất hoạt động bề mặt đặc biệt vào bề mặt để tăng cường sự nhả và giải phóng các chất lỏng pha lỏng không tan trong nước (NSTL).
Trong các cấu tạo địa chất cho phép phân phối các tác nhân giảm thiểu hydrocacbon hoặc các chất hoạt động bề mặt đặc biệt, cách tiếp cận này cung cấp giải pháp hiệu quả về chi phí và giải pháp lâu dài đối với những địa điểm mà trước đây không thành công bằng cách sử dụng các biện pháp khắc phục khác. Công nghệ này cũng thành công khi sử dụng như là bước đầu tiên trong một phương pháp tiếp cận khắc phục nhiều mặt bằng cách sử dụng SEAR sau đó oxi hóa tại chỗ, tăng cường sinh học hoặc khai thác hơi đất (SVE).
 
===Bơm và xử lý===
Bơm và xử lý bao gồm việc bơm nước ngầm bị ô nhiễm bằng cách sử dụng máy bơm chìm hoặc bơm chân không và cho phép nước ngầm được chiết xuất để tinh chế bằng cách từ từ tiến hành thông qua một loạt các bể chứa các vật liệu được thiết kế để hấp thụ các chất gây ô nhiễm từ nước ngầm. Đối với các điểm ô nhiễm dầu mỏ, vật liệu này thường là than hoạt tính ở dạng hạt. Các chất phản ứng hóa học như chất đông cục và lọc cát cũng có thể được sử dụng để làm giảm ô nhiễm nước ngầm. Loại bỏ không khí là một phương pháp có thể có hiệu quả đối với các chất gây ô nhiễm dễ bay hơi như các hợp chất BTEX tìm thấy trong xăng.
 
Tùy thuộc vào địa chất và loại đất, bơm và xử lý có thể là một phương pháp tốt để giảm nhanh nồng độ các chất ô nhiễm. Khó đạt được nồng độ thấp đến mức đạt tiêu chuẩn phục hồi, do sự cân bằng của quá trình hấp thu/nhả trong đất. Tuy nhiên, bơm và xử lý thường không phải là hình thức phục hồi tốt nhất. Việc xử lý nước ngầm rất tốn kém, và thường là một quy trình rất chậm để làm sạch bằng bơm và xử lý. Nó phù hợp nhất để kiểm soát độ dốc thủy lực và giữ cho xả nước không bị tràn ra. Lựa chọn tốt hơn cho điều trị tại chỗ thường bao gồm chiết tách không khí / đất (AS / SVE) hoặc tách chiết hai giai đoạn / chiết xuất đa năng (DPE / MPE). Các phương pháp khác bao gồm cố gắng làm tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước ngầm để hỗ trợ sự khử của vi khuẩn đối với hợp chất (đặc biệt là dầu mỏ) bằng cách bơm trực tiếp oxy vào bề mặt đất hoặc bơm trực tiếp một bùn thải từ từ phóng thích oxy theo thời gian (điển hình là Magie peroxit – MgO2 Hoặc kali hydroxit).
 
===Sự cố kết và ổn định===
Sự cố kết và ổn định được ghi chép và theo dõi khá tốt nhưng cũng có một số thiếu sót nghiêm trọng liên quan đến độ bền của các giải pháp và các tác động lâu dài tiềm ẩn. Thêm vào đó phát thải CO2 do sử dụng xi măng cũng đang trở thành một trở ngại chính cho việc sử dụng rộng rãi các dự án kiên cố hoá / ổn định.
 
3. Ngưng tụ hơi nước là công nghệ xử lý khí thải hiệu quả nhất đối với các dòng hơi có nồng độ VOC cao (trên 4.000 ppmV). Quá trình này liên quan đến làm lạnh bằng nhiệt lạnh dưới dòng nước đến dưới 40 độ C sao cho VOCs ngưng tụ ra khỏi dòng hơi và vào dạng lỏng ở nơi nó được thu thập trong các thùng thép. Dạng lỏng của VOCs được gọi là dung dịch lỏng không ngậm nước (DNAPL) khi nguồn chất lỏng bao gồm chủ yếu là các dung môi hoặc chất lỏng nhẹ không tan (LNAPL) khi nguồn chất lỏng bao gồm chủ yếu là dầu mỏ hoặc Sản phẩm nhiên liệu. Hóa chất thu hồi này sau đó có thể được tái sử dụng hoặc tái chế theo cách bền vững hoặc xanh hơn so với các phương pháp khác được mô tả ở trên. Công nghệ này còn được gọi là làm mát lạnh và nén (Công nghệ C3).
 
===Phương pháp Nano===
Sử dụng các tác nhân phản ứng kích thước nano để phân huỷ hoặc cố định các chất gây ô nhiễm được gọi là công nghệ vi hồi phục. Trong công nghệ vi hồi phục đất hoặc nước ngầm, các hạt nano được tiếp xúc với chất gây ô nhiễm thông qua việc phun tại chỗ hoặc trong quá trình bơm và xử lý. Các vật liệu nano sau đó làm suy giảm các chất gây ô nhiễm hữu cơ thông qua các phản ứng oxi hóa khử hoặc hấp thụ và cố định các kim loại như chì hoặc asen. Trong các môi trường thương mại, công nghệ này đã được áp dụng rộng rãi đối với việc khắc phục nước ngầm, với nghiên cứu về xử lý nước thải.<ref>{{Cite web|last=U.S. EPA|title=Remediation: Selected Sites Using or Testing Nanoparticles for Remediation|accessdate=2014-07-29|url=http://cluin.org/products/nanozvi/}}</ref> Nghiên cứu cũng đang điều tra làm thế nào hạt nanô có thể được áp dụng để làm sạch đất và khí.<ref name="Sanchez2011">{{Cite journal|doi=10.1016/j.trac.2010.11.011|issn=0165-9936|volume=30|issue=3|pages=507–516|last=Sánchez|first=Antoni|author2=Sonia Recillas|author3=Xavier Font|author4=Eudald Casals|author5=Edgar González|author6=Víctor Puntes|title=Ecotoxicity of, and remediation with, engineered inorganic nanoparticles in the environment|journal=TrAC Trends in Analytical Chemistry|series=Characterization, Analysis and Risks of Nanomaterials in Environmental and Food Samples II|accessdate=2014-07-29|date=March 2011|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165993611000057}}</ref>
==Tham khảo ý kiến cộng đồng và thông tin==
Để chuẩn bị cho bất kỳ biện pháp khắc phục đáng kể nào cần có sự tư vấn rộng rãi của cộng đồng. Người đề xướng nên trình bày thông tin và tìm kiếm thông tin từ cộng đồng. Người đề nghị cần tìm hiểu về các ứng dụng "nhạy cảm" (trong tương lai) như chăm sóc trẻ em, trường học, bệnh viện và sân chơi cũng như mối quan tâm của cộng đồng và sở thích về thông tin. Tham vấn nên được mở, trên cơ sở nhóm để mỗi thành viên của cộng đồng được thông báo về các vấn đề mà họ có thể không từng nghĩ đến. Một chủ tịch độc lập chấp nhận được cả người đề xướng và cộng đồng nên tham gia (với chi phí đề xuất nếu phải trả phí). Biên bản cuộc họp bao gồm các câu hỏi được yêu cầu và câu trả lời cho họ và bản sao của thuyết trình của người đề xuất nên có sẵn trên internet và tại một thư viện địa phương (ngay cả thư viện trường học) hoặc trung tâm cộng đồng.
 
==Nguy cơ gia tăng về sức khoẻ==
Nguy cơ gia tăng nguy cơ sức khoẻ là nguy cơ gia tăng mà thụ thể (thường là một con người đang sống gần đó) sẽ phải đối mặt (thiếu) một dự án khắc phục. Việc sử dụng nguy cơ sức khoẻ gia tăng dựa trên tác động gây ung thư và các tác động khác (ví dụ, gây biến đổi gen, gây quái thai) và thường liên quan đến các đánh giá có giá trị về tỷ lệ gia tăng ung thư được dự báo. Trong một số khu vực pháp lý, đây là 1 trong số 1.000.000 nhưng ở các khu vực pháp lý khác, tỷ lệ tăng dự kiến được chấp nhận là 1 trên 100.000. Nguy cơ sức khoẻ gia tăng tương đối nhỏ từ một dự án không phải là điều dễ chịu nếu khu vực này có nguy cơ sức khoẻ tương đối cao từ các hoạt động khác như lò đốt hoặc các phát thải khác hoặc nếu các dự án khác cùng tồn tại đồng thời gây ra nguy cơ tích luỹ lớn hơn Tổng số rủi ro cao không thể chấp nhận. Sự so sánh thường được sử dụng bởi các nhà điều trị là để so sánh nguy cơ khắc phục những người sống gần đó với nguy cơ tử vong do tai nạn xe hơi hoặc do hút thuốc lá.
 
==Tiêu chuẩn phát thải==
Các tiêu chuẩn được thiết lập cho mức độ bụi, tiếng ồn, mùi, lượng khí thải vào không khí và nước ngầm và xả vào cống hoặc đường thuỷ của tất cả các hóa chất đáng quan tâm hoặc các hóa chất có thể được tạo ra trong quá trình xử lý các chất gây ô nhiễm. Chúng được so sánh với cả trình tự nền tự nhiên trong khu vực và các tiêu chuẩn cho các khu vực được khoanh vùng lân cận được khoanh vùng và so với các tiêu chuẩn được sử dụng trong các biện pháp khắc phục gần đây khác. Chỉ vì sự phát xạ phát ra từ một khu vực có quy mô công nghiệp không có nghĩa là ở khu vực dân cư gần đó nên có phép bất kỳ vượt quá các tiêu chuẩn cư trú thích hợp.
==Đánh giá an toàn trong trường hợp khẩn cấp và vận tải==
Cần phải đánh giá rủi ro của hoạt động, vận chuyển vật liệu bị ô nhiễm, xử lý chất thải có thể bị ô nhiễm, bao gồm quần áo của công nhân, và một kế hoạch ứng phó khẩn cấp chính thức cần được xây dựng. Mỗi người lao động và khách truy cập vào khu vực phải có một cảm ứng an toàn được cá nhân hoá để liên quan đến khu vực.
 
==Tác động của việc khắc phục tài chính==
Việc tái phân vùng thường bị các cộng đồng địa phương và chính quyền địa phương phản đối vì những ảnh hưởng bất lợi đối với tiện nghi địa phương của việc khắc phục và sự phát triển mới. Các tác động chính trong quá trình khắc phục là tiếng ồn, bụi, mùi và nguy cơ sức khoẻ gia tăng. Sau đó có tiếng ồn, bụi và lưu lượng truy cập của sự phát triển. Sau đó có ảnh hưởng đến giao thông địa phương, trường học, sân chơi và các cơ sở công cộng khác của dân số địa phương tăng lên rất nhiều.
 
==Ví dụ về các dự án khắc phục lớn==
===Vịnh Homebush, New South Wales, Úc===
Vịnh Homebush, New South Wales, Úc đã trở thành một đề tài gây tranh cãi.
 
Trong trường hợp này, việc tái cấu trúc, cải tạo và tái phát triển được đề xuất có rất nhiều tài liệu có sẵn thông qua internet từ :<ref>http://rhodesnsw.org</ref>
# Nhiều cuộc điều tra và báo cáo của các chuyên gia tư vấn Úc và quốc tế
# Đối với địa điểm cũ của Union Carbide, một biện pháp khắc phục trước đó bằng cách đào và ngăn chặn trong một lớp đất sét nạo vôi, tách ra khỏi Vịnh bằng một bức tường bentonit.
 
Việc khắc phục vịnh Homebush rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn, mở rộng thông qua các động vật đáy biển không chỉ đối với các loài chim bị đe doạ và bị đe doạ tại địa phương mà còn đối với các loài và các loài được bảo vệ bởi JAMBA và CAMBA sử dụng các vùng đất ngập nước Ramsar được bảo vệ. Cuối cùng, sức khoẻ con người bị ảnh hưởng thông qua chuỗi thức ăn. Homebush Bay có lệnh cấm đánh bắt cá hoàn chỉnh, có một lệnh cấm đánh bắt cá ở phía Tây cầu Gladesville và dựa trên các bản đệ trình của nhà khắc phục và NSW Waterways và EPA, lệnh cấm đánh bắt phải được mở rộng đến toàn bộ sông Parramatta ở phía tây của Homebush Vịnh và ít nhất là về phía đông như Cầu Giao thông Ryde.
 
===Nhà máy Bakar Ex Cokeing Plant, Croatia===
Một hợp đồng E.U. cho cố định một khu vực ô nhiễm 20.000 m³ tại BAKAR Croatia dựa trên kiên cố hóa / ổn định với ImmoCem hiện đang trong tiến trình. Sau 3 năm nghiên cứu chuyên sâu của chính phủ Croatia, Tổ chức Y tế Thế giới Tài trợ cho dự án bất động sản tại BAKAR. Khu vực này bị ô nhiễm với lượng lớn TPH, PAH và kim loại. Đối với sự cố định, nhà thầu đã chọn sử dụng thủ tục trộn trong nhà máy.
 
==Xem thêm==
===Liên kết chung===
* {{ill|Xử lý bằng sinh học|en|Biodegradation}}
 
* {{ill|Trong trường hợp nước thải oxy hóa tại chỗ|en|In-situ capping of subaqueous waste}}
 
* {{ill|Oxi hóa tại chỗ|en|In Situ Oxidation}}
 
* {{ill|Sự giải nhiệt nhiệt tại chỗ|en|In-situ thermal desorption}}
 
* {{ill|Xử lý điện giải|en|Electrokinetic remediation}}
 
* {{ill|Điện trở kháng|en|Electrical resistance heating}}
 
* {{ill|Suy thoái môi trường|en|Environmental degradation}}
 
* {{ill|Phục hồi môi trường|en|Environmental restoration}}
 
* {{ill|Xử lý nước ngầm|en|Groundwater remediation}}
 
* {{ill|Sự suy giảm tự nhiên|en|Natural attenuation}}
 
* {{ill|Xử lý khuôn mẫu|en|Mold Remediation}}
 
* {{ill|Đánh giá môi trường giai đoạn I|en|Phase I Environmental Site Assessment}}
 
* {{ill|Xử lý bằng thực vật|en|Phytoremediation}}
 
* {{ill|Phục hồi sinh thái|en|Restoration ecology}}
 
* {{ill|Ô nhiễm đất|en|Soil contamination}}
 
* {{ill|Khai thác hơi đất|en|Soil Vapor Extraction}}
 
* {{ill|Ổn định và cố kết bằng xi măng|en|Solidification / Stabilization (S/S) with Cement}}
 
===Pháp luật về khắc phục hậu quả===
* 'Superfund' (Siêu quỹ, [[Hoa Kỳ]])
 
* 'Contaminated Land Management Act' (Đạo luật Quản lý Đất bị ô nhiễm, [[New South Wales]], [[Úc]])
 
* '''Contaminated Sites Act 2003' (''Đạo luật về trang web bị ô nhiễm năm 2003, [[Tây Úc]], [[Úc]])
 
* 'Wet Bodembescherming' (Luật bảo vệ đất, [[Hà Lan]])
 
* 'Wet Verontreiniging Oppervlaktewater' (Đạo luật Ô nhiễm nước mặt, [[Hà Lan]])
 
* 'Environmental Management Act' (Đạo luật Quản lý Môi trường, [[Canada]])