Khác biệt giữa các bản “Hệ thống quản lý môi trường”

không có tóm lược sửa đổi
{{wikify}}
'''Hệ thống quản lý môi trường''' ([[tiếng Anh]]: '''Environmental managementManagement systemSystem''', viết tắt '''EMS''') đề cập đến việc quản lý các chương trình môi trường của một tổ chức một cách toàn diện, có hệ thống,có kế hoạch và được lưu trữ. Nó bao gồm  cơ cấu tổ chức, lập kế hoạch và nguồn lực cho phát triển, thực hiện và duy trì chính sách bảo vệ môi trường.<ref>{{Chú thích web|url=https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng|title=Chính sách bảo vệ môi trường}}</ref>
 
Chính thức hơn, EMS là " một hệ thống và cơ sở dữ liệu kết hợp các quy trình và quy trình đào tạo nhân sự, giám sát, tổng hợp và báo cáo thông tin về hiệu suất hoạt động về môi trường cho các bên liê quan bên trong và bên ngoài của một công ty. "
 
Các tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất mà một EMS dựa vào là Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) [[ISO 14000|14001]].<ref name="ReferenceB">Melnyk, Steven A., Robert P. Sroufe, and Roger Calantone. "Assessing the Impact of Environmental Management Systems on Corporate and Environmental Performance."</ref> Lựa chọn thay thế bao gồm EMAS.
 
Một hệ thống thông tin quản lý môi trường (EMIS) là một giải pháp công nghệ thông tin để theo dõi dữ liệu về môi trường cho một công ty như là một phần của hệ thống quản lý môi trường tổng thể của họ.<ref>{{cite journal |last1=El-Gayar|first1=Omar |last2=Fritz|first2=Brian D.|year=2006 |title=Environmental Management Information Systems (EMIS) for Sustainable Development: A Conceptual Overview |journal=[[Communications of the Association for Information Systems]] |volume=17 |article=34 |publisher=[[Association for Information Systems]] |url=http://aisel.aisnet.org/cais/vol17/iss1/34 |issn=1529-3181 |oclc=796028508}}</ref>