Khác biệt giữa các bản “Lưu vực”

n
n
Khi lưu vực sông vượt qua ít nhất một biên giới chính trị, hoặc là biên giới trong một quốc gia hoặc ranh giới quốc tế, nó được xác định là một con sông xuyên biên giới. Việc quản lý các lưu vực này trở thành trách nhiệm của các quốc gia chia sẻ nó. [[wikipedia:Nile_Basin_Initiative|Sáng kiến ​​lưu vực sông Nile]], [[wikipedia:Organisation_pour_la_mise_en_valeur_du_fleuve_Sénégal|OMVS]] cho [[Sông Sénégal|sông Senegal]], Uỷ ban [[Mê Kông|Sông Mekong]] là một số ví dụ về các dàn xếp liên quan đến quản lý các lưu vực sông chia sẻ.
 
Quản lý các lưu vực thoát nước chung cũng được xem như là một cách để xây dựng mối quan hệ hòa bình bền vững giữa các quốc gia <ref>{{Chú thích web|url=http://www.strategicforesight.com/inner-articles.php?id=310#.WA9Ia-V97GI|title=}}</ref>.
 
== Các yếu tố ==
7

lần sửa đổi