Khác biệt giữa các bản “Tổng chất rắn lơ lửng”

không có tóm lược sửa đổi
{{wikify}}
{{unreferenced}}
 
'''Tổng chất rắn lơ lửng''' (TSS) là trọng lượng khô của đất bị giữ lại bởi lưới lọc. Nó là một chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước sử dụng để đo lường chất lượng nước thải sau khi xử lý tại một nhà máy xử lý nước thải. Nó được liệt kê như là một chất ô nhiễm trong [[wikipedia:Clean_Water_Act|bộ luật nước sạch của Mỹ]].<ref>Đạo luật nước sạch của Mỹ, phần 304 (a) (4), Tiêu đề 33 của Bộ luật Hoa Kỳ.U.S. Clean Water Act, sec. 304(a)(4), {{USC|33|1314(a)(4)}}</ref> TSS trước đây được gọi là dư lượng không thể lọc (NFR), nhưng đã được thay đổi thành TSS bởi vì sự không rõ ràng trong các ngành khoa học khác.