Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
==Tham khảo==
# https://en.wikipedia.org/wiki/Salinity
# http://www.hortexalliance.com.au/uploads/5/4/7/8/54785049/ts9_salinity_and_its_measurement_vietnamese.pdf
 
[[Thể loại:Biển]]
[[Thể loại:Muối]]