Khác biệt giữa các bản “Nước axit mỏ”

Đổi hướng đến Dòng thải axit mỏ
n
(Đổi hướng đến Dòng thải axit mỏ)
 
#đổi [[Dòng thải axit mỏ]]
{{cần biên tập}}
Tổng quan này xem xét khái niệm cơ bản về thoát nước thải của axit, tính chất hóa học, mối quan tâm của nó cùng với các phương pháp dự đoán và các lựa chọn điều trị.
Thoát nước thải axit (AMD) là nước giàu axit có trong kim loại được hình thành bởi phản ứng giữa nước và đá chứa các khoáng chất chứa lưu huỳnh. Nó đặc biệt xảy ra trong mỏ kim loại và mỏ than. Khi các hòn đá chứa lưu huỳnh được khai quật từ mỏ lộ thiên hoặc mỏ ngầm, chúng sẽ phản ứng với nước và oxy để hình thành axit sulfuric. Axit này được thải ra khỏi khu mỏ bằng nước mưa hoặc thoát nước mặt và đi đến các dòng suối, sông hoặc hồ gần đó, tạo ra những rủi ro môi trường.
Các yếu tố chính liên quan đến hậu quả của AMD là:
Độ pH môi trường
Nồng độ và loại lưu huỳnh trong đá
Loại và nồng độ của khoáng cacbonat hiện tại
Khu vực khoáng sản có sẵn để phản ứng
Kích thước hạt của chất thải
Mức độ giải phóng khoáng sản trong đá
Nước và oxy có sẵn
Môi trường sinh học vv.
Sự ô nhiễm nước: Do nước có tính axit cùng với các ion kim loại như Fe, Cu, As làm tăng độ độc của nước và do đó ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh và đi đến chuỗi thức ăn.
Nó có thể làm gián đoạn hệ thống sinh sản của thủy sinh vật như cá và do đó có thể làm giảm dân số của họ.
Nó cũng ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng do ăn mòn.