Khác biệt giữa các bản “Ж”

Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của A.Einstein05 (thảo luận): Bài chỉ mới có hai ba câu, lại không có nguồn. (TW)
(Bài vẫn đủ chất lượng)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của A.Einstein05 (thảo luận): Bài chỉ mới có hai ba câu, lại không có nguồn. (TW))
{{Chất lượng kém|ngày=14
|tháng=05
|năm=2017
|lý do=Quá ngắn, không nguồn.}}
'''Ж''' là chữ cái thứ 8 trong tất cả các ngôn ngữ sử dụng Cyrillic trừ [[tiếng Bulgaria]] (nó đứng 7). Đây là một trong những chữ cái cơ bản trong hệ Cyrillic. Nó được chuyển tự thành zh hay ž