Khác biệt giữa các bản “San Hậu”

(→‎Nội dung: chị ba, em trai)
# Hồi thứ nhất nói về Phàn Viên Ngoại tống cung ái nữ.
# Hồi thứ nhì nói về Phàn Công chém sứ giả.
# Hồi thứ ba nói về Tạ Nguyệt Kiểu đi tu.
 
==Biến thể==
Người dùng vô danh