Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Lê Thy”

 
* Bàng hoàng khi hay hung tin anh từ thế. Quen biết anh đã 10 năm và làm việc cùng anh nhiều lần trên dự án này nhưng đã 10 năm không gặp. Từ giờ trở đi em lại càng vĩnh viễn không có cơ hội được gặp anh dù chỉ 1 lần. [[Thành viên:Viethavvh|Việt Hà]] ([[Thảo luận Thành viên:Viethavvh|thảo luận]]) 20:21, ngày 14 tháng 5 năm 2017 (UTC)
 
*Chúc bác yên nghỉ, cảm ơn vì những đóng góp của bác trong suốt nhiều năm qua. -&ensp;[[User:Huỳnh Nhân-thập|<tt>'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>'''</tt>]]<tt> [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Đặc biệt:Đóng góp/Huỳnh Nhân-thập|đg)]]</tt> 21:44, ngày 14 tháng 5 năm 2017 (UTC)
<!-- Vui lòng viết từ đây trở lên -->
}}