Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Lê Thy”

 
*Chúc bác yên nghỉ, cảm ơn vì những đóng góp của bác trong suốt nhiều năm qua. -&ensp;[[User:Huỳnh Nhân-thập|<tt>'''<span style="color:#4169e1;">jan Win</span>'''</tt>]]<tt> [[User talk:Huỳnh Nhân-thập|(tl]]~[[Đặc biệt:Đóng góp/Huỳnh Nhân-thập|đg)]]</tt> 21:44, ngày 14 tháng 5 năm 2017 (UTC)
 
* Vĩnh biệt anh Giuse Lê Xuân Thi. Mong anh yên nghỉ. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 09:44, ngày 15 tháng 5 năm 2017 (UTC)
<!-- Vui lòng viết từ đây trở lên -->
}}
241.830

lần sửa đổi