Khác biệt giữa các bản “Chuột chũi Đông Phi”

VietLong đã đổi Chuột chũi Đông Phi thành Chuột dũi trụi lông: cần phân biệt chuột dũi (molr rat) với chuột chũi (mole)
(VietLong đã đổi Chuột chũi Đông Phi thành Chuột dũi trụi lông: cần phân biệt chuột dũi (molr rat) với chuột chũi (mole))
(Không có sự khác biệt)
8.946

lần sửa đổi