Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Campania”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|area_source =
|area_percent = 4.5
|population = 5,869,0295869029
|population_demonym=Người Campania<br/>''Campano'', ''Campani'' (tiếng Ý)
|pop_percent = 9.7