Khác biệt giữa các bản “Đệ Tam Cộng hòa Pháp”

n
Thusinhviet đã đổi Đệ tam Cộng hòa Pháp thành Đệ Tam Cộng hòa Pháp qua đổi hướng: tương tự như đã di chuyển Đệ Ngũ Cộng hòa, Đệ Tứ Cộng hòa
n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:33.0763073)
n (Thusinhviet đã đổi Đệ tam Cộng hòa Pháp thành Đệ Tam Cộng hòa Pháp qua đổi hướng: tương tự như đã di chuyển Đệ Ngũ Cộng hòa, Đệ Tứ Cộng hòa)