Khác biệt giữa các bản “Đệ Tam Cộng hòa Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
(tương tự như đã di chuyển Đệ Ngũ Cộng hòa, Đệ Tứ Cộng hòa)
{{Infobox Former Country
|native_name = <span lang="fr">''Troisième République''
|conventional_long_name = Đệ tamTam Cộng hòa Pháp
|common_name = Pháp
|ag
|image_coat = Francecoatofarms1898-2.png
|image_map = France 1939.png
|image_map_caption = Đệ tamTam Cộng hòa Pháp vào năm 1939
|capital = Paris
|national_motto = <span lang="fr">[[Liberté, égalité, fraternité]]</span> (Tự do, bình đẳng, bác ái)