Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [[Uzbekistan]] (CDMA2000 1x)
* [[Venezuela]] (CDMA2000 1x)
* [[Việt Nam]] (W-CDMA offered by VinaPhone, MobiFone, and ViettelVietnamobile, CDMA2000Gmobile 1xand EV-DO offered by SFone (SPT), EVN TelecomViettel)
 
== Danh sách các thiết bị sử dụng 3G ==
Người dùng vô danh