Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết đầu tiên của bạn”

n
n (cho nổi)
-->
; Sao chép. Đừng vi phạm bản quyền
: Để an toàn, đừng trích dẫn quá vài câu văn bản từ bất cứ nơi nào khác, và [[Wikipedia:Chú thích nguồn gốc|liệt kê các tài liệu tham khảo mà bạn sử dụng]]. Bạn có thể chép những nội dung nào mà bạn ''chắc chắn'' nó thuộc [[Wikipedia:phạm vi công cộng|phạm vi công cộng]], nhưng thậm chí đối với các tài liệu phạm vi công cộng, bạn vẫn phải chú thích lại nguồn gốc. Cũng chú ý rằng đa số các trang web '''không''' thuộc phạm vi công cộng và đa số [[lời bài hát]] cũng '''không'''. Nếu bạn cho rằng những gì bạn đang đóng góp là thuộc phạm vi công cộng, ''hãy nói nơi bạn lấy chúng'', hoặc là trong bài viết hoặc tại trang thảo luận, và tại trang thảo luận hãy đưa ra lý do tại sao bạn cho rằng nó thuộc phạm vi công cộng (ví dụ "Nó được xuất bản vào năm 1895..."). Nếu bạn cho rằng bạn đang thực hiện "[[sử dụng hợp lý]]" các tài liệu có bản quyền, xin đặt ghi chú tại trang thảo luận nói lý do tại sao bạn phải làm vậy. Để biết thêm thông tin: [[Wikipedia:Quyền tác giả|Quyền tác giả]] và [[WP:KTD#Văn bản có thể chấp nhận được|hướng dẫn về nội dung không tự do của chúng tôi dành cho văn bản]].
 
; Nghiên cứu kỹ và [[Wikipedia:Chú thích nguồn gốc|chú thích nguồn gốc]]