Khác biệt giữa các bản “Thế (địa chất)”

không có tóm lược sửa đổi
{{Địa chất cổ sinh học}}
Trong [[địa chất học]], một '''thế''' hay một '''thế địa chất''' là một đơn vị thời gian địa chất, phân chia các [[kỷ (địa chất)|kỷ địa chất]] thành các khoảng thời gian nhỏ hơn, thường là vài chục triệu năm, dựa trên các sự kiện quan trọng diễn ra đối với lịch sử Trái Đất trong kỷ này. Các sự kiện như vậy có thể là sự hình thành hay phá vỡ các [[lục địa]], các sự kiện sông băng chính, sự xuất hiện hay tuyệt chủng của một số nhóm động vật nhất định có ảnh hưởng lớn, hoạt động kiến tạo chính v.v.<ref name=":0">Gradstein, F.M.; Ogg, J.G. & Smith, A.G.; 2004: &nbsp;''A Geologic Time Scale 2004'', &nbsp;[[Cambridge University]] &nbsp;Press</ref>
 
Chẳng hạn, [[đại Tân sinh]] được chia ra thành hai kỷ, gọi là [[kỷ Paleogen]] và [[kỷ Neogen]]. Kỷ Paleogen lại được chia ra thành ba thế, là các thế [[thế Paleocen|Paleocen]], [[thế Eocen|Eocen]] và [[thế Oligocen|Oligocen]] còn kỷ Neogen chia ra thành các thế là [[thế Miocen|Miocen]], [[thế Pliocen|Pliocen]], [[thế Pleistocen|Pleistocen]] và [[thế Holocen|Holocen]].<ref name=":0" />
[[Đại Tân Sinh|Đại Tân sinh]] (Cenozoic)
 
*[[Kỷ Đệ tứTứ]] (Quaternary)
**[[Holocene]]
**[[Pleistocene]]