Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Eurovision Song Contest 2013”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|-
| 01
| [[Tập tin:Coat of arms of Austria.svg|25px]] [[Áo‎ tại Eurovision Song Contest 2013|Áo‎]]
| {{Esc|Áo|y=2013}}
| Tiếng Anh
| [[Natália Kelly]]
| "[[Shine]]"
| 14
| 27
|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 02
| [[Tập tin:Coat of arms of Estonia.svg|25px]] [[Estonia tại Eurovision Song Contest 2013|Estonia]]
| {{Esc|Estonia|y=2013}}
| Tiếng Estonia
| [[Birgit Õigemeel]]
| "[[Et uus saaks alguse]]"
| 10
| 52
|-
| 03
| [[Tập tin:Coat of arms of Slovenia.svg|25px]] [[Slovenia tại Eurovision Song Contest 2013|Slovenia]]
| {{Esc|Slovenia|y=2013}}
| Tiếng Anh
| [[Hannah Mancini]]
| "[[Straight Into Love]]"
| 16
| 8
|-
| 04
| [[Tập tin:Coat of arms of Croatia.svg|25px]] [[Croatia tại Eurovision Song Contest 2013|Croatia]]
| {{Esc|Croatia|y=2013}}
| Tiếng Croatia
| [[Klapa s Mora]]
| "[[Mižerja]]"
| 13
| 38
|-style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 05
| [[Tập tin:National Coat of arms of Denmark.svg|25px]] Đan Mạch
| {{Esc|Đan Mạch|y=2013}}
| Tiếng Anh
| [[Emmelie de Forest]]
| "[[Only Teardrops]]"
| 1
| 167
|- style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 06
| [[Tập tin:Coat of Arms of the Russian Federation.svg|25px]] [[Nga Eurovision Song Contest 2013|Nga‎]]
| {{Esc|Nga|y=2013}}
| Tiếng Anh
| [[Dina Garipova]]
Người dùng vô danh