Khác biệt giữa các bản “Vương phi”

 
== Phân biệt với Vương phi ==
Thời [[Tây Hán]], ngoài [[Hoàng đế]] thì nhà Hán còn ban hành chính sách Chư hầu Vương, họ nắm giữ một quốc gia [[chư hầu]], và vợ chính của họ đều được gọi là '''[[Vương hậu]]''' (王后). Về thời [[Đông Hán]], để phân biệt với vị trí [[Hoàng hậu]], vợ của các chư hầu tước Vương đều gọi là '''Vương phi''' (王妃). Trường hợp các [[Hoàng tử]] được phong làm tước [[Vương]] thì vợ chính của họ cũng được gọi là '''Vương phi'''.
 
[[Nhà Triều Tiên]] nhận là chư hầu của Trung Hoa, các vị vua đều xưng Vương, các người vợ đều gọi là ''Vương phi'' và được gọi tránh bằng tôn xưng '''Trung điện''' (中殿). Sau khi vị Vương phi đó qua đời, sẽ được cải [[thụy hiệu]] là Vương hậu.